Overly Dramatic

Sessie 1

De helden worden wakker in een donkere kamer. Met enige samenwerking weten ze uit de kamer te komen en ontsnappen ze uit een kleine ondergrondse ruimte. Ze komen uiteindelijk aan in de woning van Alton Danesh, die ze vertelt dat dit een test was en dat ze geslaagd zijn. Hij geeft ze de opdracht om een aantal bijzondere gebeurtenissen in de stad te onderzoeken.
Eerst gaan de helden naar de smaragdmijn, waar een aantal mijnwerkende dwergen zijn verdwenen. Pirayus, de elf die de mijn uitbaat vertelt ze iets meer over de mijn en wat er gebeurd is. In de mijn komt Tavara helaas ten val wat ze niet overleeft. Even verder treffen ze twee dwergen, waarvan een nog in leven. De levende dwerg besluit ze te helpen. Dieper in de mijn vinden ze een zwart beeldje op een teken dat op de grond staat. Na een gevecht nemen ze het beeldje mee en keren terug naar Ashnor om verslag uit te brengen aan Alton.

View
Welkom bij onze campaign
A blog for your campaign

Chars

Jullie kunnen via Characters je eigen char toevoegen. Als je zonder je charsheet niet alle details meer weet kun je dat allemaal open laten, maar de basis van naam, ras, class, background is wel handig voor mij.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.