Kalender

Algemeen

Het jaar bestaat uit 355 dagen, 10 maanden van elk 35 dagen en van 5 weken (dus een week heeft 7 dagen). De 5 overige dagen zijn feestdagen die gedurende het jaar in de kalender zijn ingevoegd. Eens in de drie jaar bevat het jaar een extra dag.

In Ashnor

Vanwege het tropische klimaat heeft Ashnor twee seizoenen, een nat en een relatief droog seizoen.

De maanden

Tranor

Tranor is de eerste maand van het jaar en is vernoemd naar een mythische heerser die grote delen van de wereld veroverd zou hebben. De maand wordt vooraf gegaan door een van de vrije dagen, Tranorsday, waarin het nieuwe jaar gevierd wordt.

Tranorsday

Tranorsday valt samen met het begin van het voorjaar, en valt in Ashnor tegen het einde van het droge seizoen.

Matla

Matla is de tweede maand van het jaar en vernoemd naar Matlas, de heerser van het zuiden. Het rijk van Matlas is altijd groen en de oogsten rijk, in deze maand beginnen ook de eerste bloemen weer langzaam te verschijnen in het landschap.

Invicto

Invicto is de derde maand van het jaar, vernoemd naar de zonnegod Invictus. Midden in deze maand, op de langste dag van het jaar, is de extra feestdag Midsummer aan de kalender toegevoegd.

Midsummer

Op deze dag, waarop in de meest noordelijke gebieden de zon helemaal niet onder gaat, wordt midden in de nacht traditioneel een groot banket gehouden.

Lahar

De vierde maand van het jaar, vernoemd naar de godin van het vee. De maand dat veel dieren van hun jongen bevallen.

Ceres

Ceres is de vijfde maand van het jaar. Deze maand is vernoemd naar de god van de oogst, aangezien dit de maand is waarin in gebieden met een meer gematigd klimaat geoogst wordt. In Ashnor is de oogst wat later, omdat hier een tropisch klimaat heerst.

Amastra

Amastra is de zesde maand van het jaar en de start van het droge seizoen. Deze maand is vernoemd naar de godin van de liefde, omdat in deze maand de rust na de oogst terugkeert en veelal de jongelingen op zoek gaan naar liefde en ze bidden tot Amastra om geluk te vinden in de liefde. Aan het begin van deze maand, het begin van de herfst, is ook de feestdag Deuso ingevoegd.

Deuso

Op de feestdag Deuso worden in alle dorpen en steden festiviteiten met grootste maaltijden georganiseerd om de goden te bedanken voor de oogst en geluk te vragen voor het komende seizoen.

Termini

Termini is de zevende maand van het jaar. Deze maand is vernoemd naar de tweelinggoden van de winter Fide en Summa, die volgens de overlevering elk jaar onderling uitmaken wat de winter zal brengen. Na de derde week van deze maand wordt eens in de drie jaar Shadowmoot ingevoegd.

Shadowmoot

Eens in de drie jaar bevat de kalender een extra dag. Dit is Shadowmoot, de dag waarop het Plane of Shadows het meest overlapt met het Material Plane. Op deze dag zijn de grenzen tussen de twee planes vaag, en is het op plekken zoals slagvelden en begraafplaatsen soms mogelijk om zonder het te merken van tussen de twee planes te reizen. Dit is een duistere dag, waarop de meeste mensen hun luiken sluiten, zich na zonsondergang zich niet meer vertonen en waarop de ondoden zich roeren.

Barganum

Barganum is de achtste maand van het jaar. Het is vernoemd naar een mythische krijger die in de legendes tegen de duisternis vocht. Midden in deze maand is de feestdag Yuletide, de korste dag.

Yuletide

Op Yuletide wordt gevierd dat de dagen weer langer gaan worden. In Ashnor wordt deze dag met een groot feest wordt gevierd dat de de helft van het droge seizoen voorbij is.

Yormungan

Yormungan is de negende maand van het jaar. Deze maand is vernoemd naar een mythologisch monster waarvan gezegd wordt dat het met zijn adem mensen kan veranderen in ijs. Op het noordelijk halfrond is dit de koudste maand van het jaar.

Akkad

Akkad is de tiende maand van het jaar, vernoemd naar de mythische koning die het monster Yormungan verslagen heeft en hierdoor de wereld van een ijstijd gered heeft. In deze maand beginnen de eerste bloemen weer voorzichtig op te komen. Aan het eind van deze maand is de feestdag Akkadsday.

Akkadsday

Op de laatste dag van de kalender wordt Akkadsday gevierd. Op deze dag zijn er traditioneel grote vuren waarop mensen bundels gedroodge bloemen verbranden die hun zorgen van het afgelopen jaar voorstellen, om zorgeloos het nieuwe jaar in te kunnen gaan.

Dagen van de week

Namday

De eerste dag van de week, vernoemd naar een van de goden die de wereld heeft geschapen.

Tigday

De tweede dag van de week, vernoemd naar Tig, de god die de bergen en valleien geschapen heeft.

Eladay

De derde dag van de week, deze dag is vernoemd naar Ela, de vrouw van Nam welk de de wereld heeft geschapen, zij schiep alle dieren op de wereld.

Justusday

De vierde dag van de week, vernoemd naar de blinde god Justus, de broer van Nam, die de eerste dieren van intelligentie voorzien heeft. Deze god wordt door veel mensen ook als een soort van schepper gezien. Gebieden met veel dwergen, elven of dragonborn gebruiken vaak de naam van de oppergod van hun eigen pantheon voor deze dag, zoals Moradinday, Corellonday of Bahamutday.

Ianoday

De vijfde dag van de week is vernoemd naar de tweekoppige god Iano, de god die de intelligente wezens op de wereld emoties gegeven heeft.

Nannaday

De zesde dag van de week is vernoemd naar Nanna, de godin van de maan, dochter van Nam.

Titanday

De zevende dag van de week, vernoemd naar de Titanen die volgens de overlevering Nam geholpen hebben bij het vastzetten van de zon in het firmament.

Kalender

Overly Dramatic Meertn ralf_vandenbroek